Ehitusmess “Eesti ehitab”

Eesti ehitab on alates 1997. aastast korraldatav iga-aastane rahvusvaheline ehitusmess, mis loob efektiivse äri-, koolitus- ja teabekeskkonna nii ehitusturu asjatundjaile kui ehitushuvilistele. Eesti ehitab on on iga-aastane Eesti messituru tuntuim bränd. Ehitusmess on suurima ekspositsioonipinna ning osalevate firmade ja külastajate arvuga erialamess Eestis, mis avab sümboolselt igal aastal kevadise ehitushooaja.
 
Messi põhiteemad on:
 • arhitektuur ja projekteerimine
 • üld- ja eriehitustööd
 • ehituskrundi materjalid ja –tooted
 • ehitiste konstruktsioonimaterjalid ja –tooted
 • avatäited
 • pinnakattematerjalid
 • elektriinstallatsioonmaterjalid
 • kütte-, ventilatsiooni- ja veevarustusseadmed
 • jäätmemajanduse seadmed
 • ehitusmasinad, -seadmed, -tööriistad ja -vahendid
 • kokkupandavad ja tüüpehitised
 • töökaitse ja –ohutus; tööriided ja -kaitsevahendid
 • ehitusalane teadus-, nõustamis-, koolitus- ja kirjastustegevus
 • kinnisvaraprojektid ja -arendus
 • finantstooted
Eesti ehitab aitab kinnistada Teie firma positsioone Eesti ehitusturul!
 

Eesti Näituste AS on messe korraldanud 1995. aastast. Messihallide pindala oli siis 3890 m². Järgneval kahel aastal valmisid hallid C (4800 m²) ning D (1995 m²). Hetkel on Eesti Näituste messikeskuse siseekspositsioonipind 8741 m² ning välisekspositsioonipind 2408 m². Messil Eesti Ehitab on kasutusel ka hall E (1955 m²), kus asub ka külastajate teine sissepääs.