Messide Eesti Ehitab 2021 ja Interjöör 2021  asemel toimub  26.- 28. augustil Tallinna ehitus- ja sisustusmess.

23.- 25.  aprillini  ja 12.- 15. maini Eesti Näituste messikeskuses  toimuma pidanud  messid „Eesti ehitab 2021“ ja „Interjöör 2021“  sel kevadel ei toimu.  Messide „Eesti ehitab 2021“ ja „Interjöör 2021“  asemel toimub  26.- 28. augustil Tallinna ehitus- ja sisustusmess.
Arvestades  kriitilist epidemioloogilist olukorda Eestis, jätkuvaid piiranguid avalike ürituste korraldamisele ja   eeskätt meie eksponentide ja külastajate  ohutust,  võttis Eesti Näituste AS vastu otsuse mitte korraldada sel kevadel traditsioonilisi ehitus- ja sisustusmesse „Eesti Ehitab“  ja „Interjöör“ ning  korraldada   sügise hakul Tallinna ehitus- ja sisutusmess.
Messide projektijuhtide Epp Sultsmanni ja Rano Normatova sõnul ei tulnud   otsus  juba teist kevadet messid  ära jätta kergelt,  arvestades, et tegemist on oma valdkonna suurimate erialamessidega Eestis, mis on olulisel kohal paljude ettevõtete turundusplaanides ning omavad ka arvestatavat rahvusvahelist kandepinda. „Kaalusime ka viimase aasta jooksul kogu Euroopas laialdaselt praktiseeritud  võimalust viia messid virtuaalkeskkonda, kuid tagasiside meie klientidelt  andis ka keerulises oludes  kindla eelistuse  kontaktmessile, mistõttu pidasime vajalikuks  ühendada jõud uue projekti ellu kutsumiseks ajale, mil epidemioloogiline olukord on eeldatavalt stabiliseerunud,“sõnas Epp Sultsmann
Koroonapandeemia seab messikorraldajate ette keerulised valikud,  kogu sektor on pandeemia tõttu suuresti halvatud ja vaid vähesed messid saavad piiratud tingimustel toimuda oma harjumuspärastel aegadel. „Loodame, et vaktsineerimisstempo kasv   aitab  kaasa ühiskonna kiiremale avanemisele ja kogu messisektori taaskäivitumisele,“ selgitas Rano Normatova.  „Erialamesside puhul on pandeemia vaates  kindlasti tegemist  pandeemia majandusmõjude leevendaja, mitte täiendavate probleemide tekitajaga, aidates ettevõtetel kiiremini toime tulla majanduskriisist tulenevate turupositsioonide ümberjaotumisega,“ lisas Sultsmann.
Tallinna ehitus- ja sisustusmess  toimub Eesti Näituste messikeskuses 26.- 28. augustil ning ühendab endas messide „Eesti Ehitab“ ja „Interjöör“ parimaid traditsioone ning korralduskogemust. 
Messid „Eesti ehitab „ ja „Interjöör on plaanis korraldada taas harjumuspärastel  aegadel 2022. aasta kevadel.